Välkommen till Örebro RK

Swishkonto: 123 553 03 65          Bankgiro: 125-8169         Orgnr: 802435-2844

Vill Du veta mer om Örebro RK, kontakta: orebro@rotary.se 

Affärsnytta

Vår klubb har en utpräglad affärsprofil, där vi möter Örebros ledande entreprenörer, ledare och beslutsfattare från näringslivet, den offentliga sektorn och de ideella organisationerna.

Som medlem hos oss hjälper vi dig att:
- Hålla dig ajour med visioner, planer och händelser i näringslivet, politiken, offentliga sektorn och den ideella sektorn,
- Hålla dig ajour med visioner, planer och händelser som berör och påverkar staden och därmed din egen verksamhet,
- Få kunskap och inspiration från andras idéer, visioner och framgångar,
- Få information direkt från källan, ej bara genom mediala filter eller ryktesvägen mm,
- Få information som bidrar till att sätta din egen verksamhetsutveckling i ett gemensamt sammanhang,
- Få tillgång till viktiga kontakter, kompetenser och erfarenheter som ger dig ett ovärderligt nätverk.

Samhällsengagemang

Rotarys kärnvärden ”Service above self” (Omtanke utan baktanke), är vår ledstjärna.

I Örebro Rotaryklubb engagerar vi oss framför allt i lokala tidsbegränsade projekt som ger avtryck i samhället och som har ett naturligt slut. Styrelsen beslutar vilka projekt eller andra aktiviteter klubben ska genomföra och delta i under verksamhetsåret. Samtliga projekt ska vara behovsstyrda.

Vi kan även delta i nationella och internationella projekt i samverkan med andra Rotaryklubbar eller andra aktörer.

Klubben ska dra nytta av medlemmarnas kompetens och erfarenhet i de aktiviteter som klubben engagerar sig i.

Varje klubbmedlem ska avsätta minst en dag per år i klubbens olika engagemang.

Kamratskap och gemenskap

De möten klubben har ska främja kamratskap och gemenskap i syfte att lära känna varandra och våra anhöriga (familjer). Delta i klubbens planerade aktiviteter bidrar till att nå Rotarys mål.

Exempel kan vara:
- Tema- och /eller trivselkvällar (Trav, teater, musik etc),
- Fria luncher utan föredrag,
- Gemensamma möten med andra klubbar,
- Klubbtjänsten tillsammans med styrelsen tar emot klubbens gäster.

Örebro Rotaryklubb vill göra skillnad genom att skapa och stödja humanitära insatser.

Vi vill fortsätta kampen mot den dödliga sjukdomen polio som ännu inte är utrotad i världen - fortsätta stödja olika lokala integrationsprojekt så som Sommarkollot för barn i Örebro - stödja det viktiga arbetet på Panzisjukhuset i Kongo under dr Denis Mukweges ledning - vara ett nätverk för samhällsengagerade örebroare som vill göra skillnad.